Cel mai numeros grup este premiat!

NOU! Termenul de înscriere s-a prelungit până pe 23 septembrie.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației alături de  Institutul de Fizica Atomica si Universitatea București – Facultatea de Fizica invită grupruile de elevi să participe la concursul “Cel mai numeros grup” ce va avea loc în cadrul evenimentului „Noaptea Cercetătorilor 2013”.

La acest concurs poate participa orice unitate de învăţământ prin grupuri organizate de elevi, din ciclul primar, gimnazial sau liceal, reprezentarea făcându-se de către profesorul (profesorii) coordonatori. Fiecare grup va fi format din 10 – 35 elevi şi va fi însoţit de un profesor coordonator. Participarea unei şcoli se determina prin cumularea numărului total de participanţi la eveniment.

Concursul are ca scop premierea şcolilor cu cea mai numeroasă participare la manifestările ce se vor în desfășura în cadrul evenimentului „Noaptea Cercetătorilor 2013”, pe platforma de fizică de la Măgurele, în intervalul orar 10.00 – 20.00.

Cum mă înscriu?

Înscrierile se vor realiza prin formularul de înscriere disponibil, la sosire pe platforma Măgurele sau la adresa de e-mail noapteacercetatorilor2013@gmail.com.

Pentru inscriere este necesara completarea unui tabel, care va fi furnizat de organizatori, şi care va conţine componența grupului fiind semnat de fiecare dintre membrii acestuia.
Nota:Duplicarea numelor elevilor în vederea măririi artificiale a numarului de participanţi atrage dupa sine descalificarea scolii.

Calendarul concursului

Înscrieri vor avea loc în perioada:  16.09.2013 – 26.09.2013
Jurizarea participării se va desfăşura pe 30.09.2013
Publicarea pe site-ul http://noapteacercetatorilor.uaic.ro a numelor câștigătorilor se va face pe data de 1.10.2013
Premierea şcolilor căştigătoare se va realiza pe 4 octombrie 2013, pe Platforma de fizică de la Măgurele. În cazul in care, din motive anunţate în prealabil, reprezentaţii acestora nu pot participa, premiile vor fi transmise prin poştă.

Jurizare

Participarea va fi analizată de o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai organizatorilor.

Premii

Toți profesorii coordonatori vor primi diplome de participare la manifestare, iar elevii partiicpanţi vor primi drept premii produse educaționale. Astfel primele două şcoli clasate cu cea mai numeroasă participare vor primi premii constând în truse de fizică de laborator.
Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 8000 lei.

Nerespectarea uneia din condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea din concurs.
Înscrierea in concurs implica acceptarea integrala de către participanți a condiţiilor prezentului regulament.

Pentru orice întrebări sau detalii cu privire la regulamentul concursului trimiteţi un mesaj la adresa noapteacercetatorilor2013@gmail.com.

Citește regulamentul complet aici.

Find more like this: Concursuri, Noutăţi


Comments are closed.