Concurs de prelegeri libere “Știința pe înțelesul tuturor”

Nou: Vezi lista câştigătorilor

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1.     Organizatori

Concursul este organizat de Institutul National de Cercetre-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, plasmei si Radiatiei, Institutul de Fizica Atomica si Universitatea Bucuresti – Facultatea de Fizica, in cadrul evenimentului „Noaptea Cercetatorilor 2013”.

2.     Participanţi

 1. Poate participa orice elev din clasele V-XII, mentionand categoria de varsta la care participa (care nu poate inferioara varstei participantului), conform urmatoarelor categorii:
  1. Gimnaziu – clasele V-VIII
  2. Liceu – clasele IX-XII

3.     Temele de concurs

Prelegerile pot fi din domeniile matematica, fizica, chimie si biologie si pot contine interpretari, oricât de personale, a unor concepte din domeniile mentionate, prezentate intr-o maniera stiintifica, dar la nivelul de cunostinte specific grupei de varsta.

4.     Cum mă inscriu?

 • Inscrierile se vor realiza prin trimiterea ca si atasament la adresa de e-mail noapteacercetatorilor2013@gmail.com a unui rezumat de maxim 1500 caractere, inclusiv spatiile, care sa reflecte tematica ce se doreste a fi abordata in cadrul prelegerii. Participantii vor utiliza ca si titlu al e-mailului numele concursului: “Stiinta pe intelesul tuturor”.
 • Fișierele vor avea format .doc, si vor contine obligatoriu urmatoarele informatii:
  • Numele si prenumele,
  • Clasa, respectiv categoria de vârsta
  • Scoala de provenienta si profesorul coordonator
  • Adresa postala de corespondenta, precum si adresa de e-mail a participantului si a profesorului coordonator
  • In vederea respectarii acordurilor europene privind drepturile de autor, participantii vor mentiona in e-mail ca isi asuma originalitatea rezumatelor si a prelegerilor in extenso; inscrierile care nu vor fi insotite de aceasta mentiune vor fi considerate nule de drept.
  • Participantii isi vor declara explicit disponibilitatea de a sustine prelegerea pe tema selectata in data de 27 septembrie 2013, in cadrul evenimentului Noaptea Cercetatorilor din Bucuresti.
  • Durata unei prelegeri: maxim 5 minute

4. Calendarul concursului

 • Înscrieri: 03.09.2013 – 18.09.2013;
 • Evaluarea rezumatelor si selectarea vorbitorilor, maxim 10 pentru fiecare sectiune de varsta: 19.09.2013 – 20.09.2013;
 • Notificarea participantilor selectati pentru sustinerea prelegerilor: 20.09.2013;
 • Anuntarea listei finale a participantilor si intervalului orar pentru fiecare grupa de varsta: 23.09.2013

NOTA: Pentru buna desfasurare a concursului, participantii trebuie sa fie prezenti pe toata durata concursului corespunzatoare categoriei de varsta la care participa;

 • Prelegeri si premierea pe categorii de varsta: 27 septembrie 2013, Noaptea Cercetătorilor –Bucureşti
 • Publicarea pe site-ul http://noapteacercetatorilor.uaic.ro a numelor castigatorilor: 30.09.2013

5.     Jurizare

Rezumatele lucrarilor si prelegerile vor fi analizate de o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai organizatorilor.

 

6. Premii

Toti participantii si profesorii coordonatori vor primi diplome de participare la concurs.

Toti participantii selectati pentru sustinerea prelegerilor, precum si castigatorii locurilor I, II si III pentru fiecare categorie vor fi premiati cu produse educaţionale.

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 3500 lei.

 

7. Alte precizări

Organizatorii vor asigura suportul logistic pentru sustinerea prelegerilor in cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor din Bucuresti.

Participantii garanteaza organizatorilor dreptul de a utiliza, partial sau integral, rezumatele transmise in vederea promovarii evenimntului Noaptea Cercetatorilor; acestea nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Nerespectarea uneia din condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective.

Inscrierea in concurs implica acceptarea integrala de catre participanti a condiţiilor prezentului regulament.

 

Pentru orice întrebări cu privire la regulamentul concursului trimiteţi un mesaj la adresa noapteacercetatorilor2013@gmail.com.